TIN VIETSOVPETRO
Nhằm mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được về công tác dịch vụ trong năm 2014, nhìn nhận những khó khăn, thách thức và đề ra những định hướng phát triển cho công tác dịch vụ của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro trong năm 2015
TIN DẦU KHÍ
Ngày 16/01/2015, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Khánh đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn phát động Phong trào thi đua năm 2015 trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
VIETSOVPETRO
105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: +84.64.3839 871Fax: +84.64.3839857